Lekcja 6 – Równania wielomianowe. Równania kwadratowe.

Length: 48 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Lekcja poświęcona równaniom wielomianowym z liczbami zespolonymi. Zaczynam od "zwyczajnych" równań kwadratowych, z deltą itd. Przekonasz się, że wielomiany zespolone to tylko jeden malutki kroczek więcej w porównaniu do szkoły średniej. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>pojęcie zespolonego równania wielomianowego</li> <li>2 przykłady na rozwiązywanie równań wielomianowych drugiego stopnia (trójmianów kwadratowych) przy użyciu współczynnika delta (znanego ze szkoły średniej)</li> <li>przykład na rozwiązanie równania wielomianowego trzeciego stopnia rozkładem wielomianu na czynniki</li> <li>przykład na rozwiązanie równania wielomianowego przy pomocy schematu Hornera</li> <li>przykład na rozwiązanie równania wielomianowego przy pomocy obliczania pierwiastków</li> </ul> </div>