fbpx

Zamówienie

Dane płatności

Polska

Twoje zamówienie

Produkt Cena
Wszystkie Kursy eTrapez  × 1 189,00 
Kurs Macierze  × 1
Kurs Liczby Zespolone  × 1
Kurs Geometria Analityczna  × 1
Kurs Granice  × 1
Kurs Pochodne i Badanie Przebiegu Zmienności Funkcji  × 1
Kurs Całki Nieoznaczone  × 1
Kurs Całki Oznaczone, Niewłaściwe i Zastosowania Całek  × 1
Kurs Funkcje Wielu Zmiennych  × 1
Kurs Całki Wielokrotne  × 1
Kurs Równania Różniczkowe  × 1
Kurs Szeregi  × 1
Kurs Prawdopodobieństwo  × 1
Kurs Statystyka  × 1
Kurs Relacje i Funkcje  × 1
Kurs Logika  × 1
Kurs Zbiory  × 1
Kurs Ekonometria  × 1
Kurs Funkcje Szkoła Średnia  × 1
Kurs Matura Podstawowa (Formuła 2023 i 2015)  × 1
Kurs Grafy (wybrane zagadnienia)  × 1
Kurs Rekurencje, Notacja O, Grupy i Pierścienie (wybrane zagadnienia)  × 1
Kurs Planimetria: Wprowadzenie, Trójkąty i Czworokąty  × 1
Kurs Planimetria: Wielokąty, Okręgi i Dowody  × 1
Kurs Matura Rozszerzona (Formuła 2023 i 2015)  × 1
Kurs Mechanika Płynów  × 1
Kwota łącznie 189,00 
Kwota do zapłaty 189,00  (zawiera 35,34  VAT)

Wybierz metodę płatności

 • Administratorem danych osobowych jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18   Czytaj więcej
  Dane osobowe podane przez Kupującego zostaną wykorzystane przez mElements S.A.w celu realizacji transakcji płatniczej.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez mElements S.A. jest umowa o świadczenie usługi „Integratora Płatności „Paynow””.
  Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  • instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad mElements S.A. np. KNF, UOKiK;
  • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.
  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat po rozwiązaniu umowy przez którąś ze stron (na wypadek sporu sądowego). Po upływie powyższych okresów, mElements zanonimizuje dane osobowe.
  Kupujący ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Kupujący ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie uodo.gov.pl . Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności.
  Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez mElements znajdziesz w Polityce prywatności
  Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik mElements S.A, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@melements.pl

Administratorem danych osobowych podanych w zamówieniu jest eTrapez Usługi Edukacyjne E-Learning Krystian Karczyński. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w Polityce Prywatności.

Odznaka gwarancji satysfakcji

30-dniowa gwarancja satysfakcji!

Produkt, który kupujesz, jest objęty naszą gwarancją satysfakcji.

Jeżeli nie będziesz zadowolony ze swojego zakupu, możesz w ciągu 30 dni poprosić o pełen zwrot pieniędzy.

Skorzystaj z Kursów Online!

Zapraszamy do założenia Konta eTrapez Online i dostępu do 28 Darmowych Lekcji.

Sprawdź Kursy Online na eTrapez